Ján Šikula - KÁRPATIA, súkromná obchodná spoločnosť